Z życia szkoły
IX Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny
Dodano: 2012-09-18
IX Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny

„Z poprawną polszczyzną na co dzień”


W tym roku zmienia się regulamin konkursu. Jest 6 kategorii wiekowych w szkole
podstawowej – odpowiadają im poszczególne klasy. W gimnazjum pozostaje bez zmian.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma informację o swoich wynikach już po I etapie.


Do 27 września 2012r.

zgłoszenia do konkursu w klasach 1-3 przyjmują wychowawcy, a w
klasach starszych nauczyciele języka polskiego.

Dla uczniów udział jest bezpłatny!!! Opłatę za udział w konkursie
ponosi szkoła.


I etap konkursu odbędzie się w szkole 25 października 2012r.

Zadaniem uczestniczek i uczestników I etapu będzie udzielenie odpowiedzi na pytania
testowe (tylko jedna odpowiedź jest poprawna).

Do II etapu zakwalifikowani będą ci, którzy w I etapie uzyskają minimum 75% poprawnych
odpowiedzi

II etap konkursu odbędzie się w szkole 9 stycznia 2013r.

Zadaniem uczestniczek i uczestników II etapu będzie przeredagowanie tekstu tak, by
wypowiedź spełniała kryterium poprawności językowej.

Do III etapu finału ogólnopolskiego zakwalifikowani będą ci, którzy w II etapie uzyskają
minimum 95% poprawnych odpowiedzi.

Terminy III etapu ( finałów ogólnopolskich) zostaną podane na stronie:
www.poprawnapolszczyzna.pl (wstępnie będzie to przedostatni weekend marca)

Zadaniem uczestniczek i uczestników III etapu (finału ogólnopolskiego) napisanie
opowiadania do historyjki obrazkowej.

Tytuł finalisty otrzymuje każdy, kto uzyska w 2 etapie minimum 95% poprawnych
odpowiedzi i przystąpi do III etapu.

Laureaci zostaną wyłonieni w III etapie ( finale ogólnopolskim IX Ogólnopolskiego
Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”).

Wszystkim życzę powodzenia!

Mira Dąbkowska
Festiwal Pieśni Niepodległej 2019


Mistrzostwa Warszawy w sztafecie


Zdrowy Tydzień


 
14 Społeczna Szkoła Podstawowa i 4 Społeczne Gimnazjum STO ul. Bachmacka 3, 02-647 Warszawa tel./fax: (22)844-28-38 lub (0)792-44-28-38 bachmacka.sekretariat@gmail.com
Projekt • Donata Jończyk     Wykonanie • Tribal DDB     Wszystkie prawa zastrzeżone.