Opłaty
Dodano: 2018-09-01
W roku szkolnym 2020/2021:

w przypadku płatności czesnego przez 10 miesięcy opłata wynosi:

1700,00 zł. miesięcznie za ucznia, którego rodzic (opiekun) jest członkiem STO,

1730,00 zł. miesięcznie za pozostałych uczniów.

w przypadku płatności czesnego przez 12 miesięcy opłata wynosi:

1420,00 zł. miesięcznie za ucznia, którego rodzic (opiekun) jest członkiem STO,

1445,00 z. miesięcznie za pozostałych uczniów.


Rachunek bankowy:

Bank PeKaO S.A. VIII o/Warszawa
81 1240 1112 1111 0000 0165 4536
 
14 Społeczna Szkoła Podstawowa i 4 Społeczne Gimnazjum STO ul. Bachmacka 3, 02-647 Warszawa tel./fax: (22)844-28-38 lub (0)792-44-28-38 bachmacka.sekretariat@gmail.com
Projekt • Donata Jończyk     Wykonanie • Tribal DDB     Wszystkie prawa zastrzeżone.