Dokumenty
Statut Regulaminy SZO zmiany w statucie
Dodano: 2010-11-30
W dniu 29 listopada Zarząd SKT nr 65 dokonał zmiany  treści statut
gimnazjum w zakresie obowiązków ucznia. W § 20.
ust. 3 pkt. b. wprowadzono zapis "udział w realizacji w trakcie nauki
w gimnazjum projektu edukacyjnego. Szczegółowe zasady dotyczące
realizacji są podawane do wiadomości uczniów i rodziców do końca
września danego roku szkolnego"
Bartosz Tymiński

 
14 Społeczna Szkoła Podstawowa i 4 Społeczne Gimnazjum STO ul. Bachmacka 3, 02-647 Warszawa tel./fax: (22)844-28-38 lub (0)792-44-28-38 bachmacka.sekretariat@gmail.com
Projekt • Donata Jończyk     Wykonanie • Tribal DDB     Wszystkie prawa zastrzeżone.