Gimnazjum
Wymagania Plan lekcji Konsultacje Podręczniki i lektury Kółka zainteresowań Po gimnazjum
Dodano: 2016-09-07
Strona logowania do rekrutacji ponadgimnazjalnej - tutaj

Oferta szkół - tutaj

Instrukcja logowania - tutaj

Harmonogram działań gimnazjalisty:
www.edukacja.warszawa.pl


Trochę informacji dotyczących rekrutacji w roku szkolnym 2016/2017

W tym roku szkolnym, egzaminy po klasie 3 przypadają na dni zaraz po Wielkanocy:

19 kwietnia – część humanistyczna

20 kwietnia – część matematyczno-przyrodnicza

21 kwietnia – część językowa

Dzień pierwszy, część humanistyczna:

9:00 – 10:00 – historia i WOS (60 minut)

11:00 – 12:30 – język polski (90 minut)

Uczniowie z opinią z poradni psychologiczno – pedagogicznej – wydłużony czas pisania maksymalnie o 50% w każdej części

HISTORIA/ WOS – zadanie zamknięte

JĘZYK POLSKI – zadania zamknięte i otwarte

Dzien drugi, część matematyczno-przyrodnicza

9:00 – 10:00 – część przyrodnicza (biologia, chemia, fizyka, geografia – 60 minut)

11:00 – 12:30 – część matematyczna (90 minut)

Uczniowie z opinią z poradni psychologiczno – pedagogicznej – wydłużony czas pisania maksymalnie o 50% w każdej części

CZEŚĆ PRZYRODNICZA – zadania zamknięte

CZĘŚĆ MATEMATYCZNA – zadania otwarte i zamknięte

Dzień trzeci, część językowa

9:00 – 10:00 – poziom podstawowy (słuchanie, czytanie, pisanie – 60 minut)

11:00 – 12:00 – poziom rozszerzony (słuchanie, czytanie, pisanie – 60 minut)


PUNKTACJA:

EGZAMIN GIMNAZJALNY – 100 pkt

wynik procentowy z każdej części egzaminu X (mnożymy) 0,2

Język polski x 0,2 (100% x 0,2 = 20 pkt)

Matematyka x 0,2 (100% x 0,2 = 20 pkt)

Historia/WOS x 0,2 (100% x 0,2 = 20 pkt)

Przedmioty przyrodnicze x 0,2 (100% x 0,2 = 20 pkt)

Język obcy (zakres podstawowy) x 0,08 (100% x 0,08 = 8 pkt.)
Język obcy (zakres rozszerzony) x 0,12 (100% x 0,12 = 12 pkt.)

SUMA – 100 pkt


ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY I INNE OSIĄGNIĘCIA

Język polski + 3 przedmioty

(cel – 20 pkt/ bdb – 16 pkt/ db – 12pkt/ dst – 8 pkt/ dop – 2 pkt max = 4 x 20 =  80 pkt.)

Świadectwo z wyróżnieniem – 5 pkt.

Osiągnięcia:

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: (UWAGA: jest to projekt ustawy!!!)

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;.


Osiągnięcia sportowe/ artystyczne na poziomie międzynarodowym – 4 pkt.; krajowym – 3 pkt. wojewódzkim – 2 pkt. powiatowym – 1 pkt.

Wolontariat – 2 pkt.

REKRUTACJA:

Wybieramy 3 SZKOŁY:

Pierwszego,
Drugiego,
i Trzeciego wyboru

Po uzyskaniu wyniku egzaminu możliwa jest zmiana wyboru szkół.

Harmonogram działań gimnazjalisty:
www.edukacja.warszawa.pl

Biała Szkoła klasy 4


Pierniczkowanie klas 4a i 4b


Mikołajki na łyżwach


 
14 Społeczna Szkoła Podstawowa i 4 Społeczne Gimnazjum STO ul. Bachmacka 3, 02-647 Warszawa tel./fax: (22)844-28-38 lub (0)792-44-28-38 bachmacka.sekretariat@gmail.com
Projekt • Donata Jończyk     Wykonanie • Tribal DDB     Wszystkie prawa zastrzeżone.